Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 06 2015

ona prosi 
- schowaj mnie w oku 
w dłoni w ramionach 
zawsze byliśmy razem 
nie możesz mnie teraz opuścić 
kiedy umarłam i potrzebuję czułości
— Zbigniew Herbert, U wrót doliny
Reposted fromanja anja viamisspandora misspandora
9756 382c 450
Reposted frompannakreatura pannakreatura
9944 4269 450
Reposted fromunmadebeds unmadebeds
0052 5375 450
Michael Kenna
0096 6129 450
Sakurajima, Eruption as Seen from Kagoshima, 1914
Reposted frommuir muir

April 03 2015

9299 f416 450
0969 c744 450
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamisterpeter misterpeter

A storage room with salvaged effigies and sculptures awaiting restoration after a flood in Florence, Italy, in 1966 (photo by Balthazar Korab, 1926-2013)
Reposted frommadhatter madhatter viamisterpeter misterpeter
8897 dceb 450
Reposted fromuhuhu uhuhu viastillflexin stillflexin
6363 69b1 450
Reposted fromLittleJack LittleJack via0 0
Reposted fromprecious precious viafatu fatu
0915 f0c3 450
Reposted frombirke birke viafatu fatu

March 26 2015

5981 11a7 450

Reposted frompennarsson pennarsson viapodprzykrywka podprzykrywka
(...) było mi już wszystko jedno, a może byłem nawet dalej: już poza rozpaczą i już poza gniewem. Ludzie nie wiedzą naprawdę, ile obojętności jest w nich i jak bardzo obojętne może się wszystko stać pewnego dnia; i dobrze, że nie wiedzą.
— Hłasko
3199 d0a2 450
Reposted fromgoniewicz goniewicz viastillflexin stillflexin
8850 9908 450
Reposted frombackground background viastillflexin stillflexin
0062 2ffa 450
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness via0 0
1588 77e7 450
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viastillflexin stillflexin

March 24 2015

8087 4c69 450

Frank Horvat, Marco, Sweden, 1969

Reposted frommademoiselle-introvert mademoiselle-introvert via0 0
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl